Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC LUCKY PRO CHÍNH HÃNG

Máy bơm bánh răng đẩy cao LuckyPro 


may bom nuoc luckypro mkpMáy bơm bánh răng đẩy cao LuckyPro MKP60-1 0.5HP
677.981
may bom nuoc luckypro mkpMáy bơm bánh răng đẩy cao LuckyPro MKP80-1 1HP
1.188.533
may bom nuoc luckypro yhMáy bơm bánh răng tăng áp LuckyPro YH126 1/6HP
816.749
may bom nuoc luckypro mjswMáy bơm đầu JET LuckyPro MJSW/3CL 1.5HP
2.403.520
may bom nuoc luckypro mcp 158Máy bơm ly tâm LuckyPro MCP158 1HP
1.474.906
may bom nuoc luckypro mcp 25Máy bơm ly tâm LuckyPro MCP 25/160B 1.5HP
2.209.859
may bom nuoc luckypro mcp 25Máy bơm ly tâm LuckyPro MCP 25/160A 2HP
2.438.511
may bom nuoc luckypro 2mcp 160bMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh LuckyPro 2MCP 25/160B 2HP
2.841.651
may bom nuoc luckypro 2mcpMáy bơm ly tâm 2 tầng cánh LuckyPro 2MCP 25/160A 3HP
4.334.736
may bom nuoc luckypro mjswMáy bơm đầu JET LuckyPro MJSW/ 1C-E 1/2HP
1.128.960
may bom nuoc luckypro mjswMáy bơm đầu JET LuckyPro MJSW/10M 1HP
1.441.440
may bom nuoc luckypro mjswMáy bơm đầu JET LuckyPro MJSW/3BL 2HP
2.753.157
may bom nuoc luckypro mhf 5Máy bơm lưu lượng LuckyPro MHF/5BM 1.5HP
1.585.584
may bom nuoc luckypro mhf 5Máy bơm lưu lượng LuckyPro MHF/5BM 1.5HP
2.261.522
may bom nuoc luckypro mhf 5Máy bơm lưu lượng LuckyPro MHF/5AM 2HP
2.497.507
may bom nuoc luckypro mhfMáy bơm lưu lượng LuckyPro MHF/6B 2HP
2.792.488
may bom nuoc luckypro mhfMáy bơm lưu lượng LuckyPro MHF/6A 3HP
3.726.595
may bom nuoc luckypro mhfMáy bơm lưu lượng LuckyPro MHF/6BR 2HP
2.954.338
may bom nuoc luckypro mhfMáy bơm lưu lượng LuckyPro MHF/6AR 3HP
3.875.343
may bom nuoc luckypro mfBơm áp lực lớn LuckyPro MFM32/160C 2HP
3.490.610
may bom nuoc luckypro mfBơm áp lực lớn LuckyPro MFM32/160B 3HP
4.503.378
may bom nuoc luckypro mfBơm áp lực lớn LuckyPro MFM32/160A 4HP
4.719.917
may bom nuoc luckypro mfBơm áp lực lớn LuckyPro MF32/160C 2HP
3.284.400
may bom nuoc luckypro mfBơm áp lực lớn LuckyPro MF32/160B 3HP
4.309.183.000
may bom nuoc luckypro mfBơm áp lực lớn LuckyPro MF32/160A 4HP
4.670.534

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC LUCKY PRO THÁNG 12/2014BẢNG GIÁ MÁY BƠM NƯỚC LUCKY PRO
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT - ÁP DỤNG TỪ NGÀY 15-12-2014 )

STT MODEL ỐNG HÚT/ XẢ ĐIỆN ÁP CÔNG SUẤT ĐẨY CAO LƯU LƯỢNG GIÁ BÁN HÌNH ẢNH
mm VOL HP m Lít/ Phút
1 MKP60-1
Bơm bánh răng, cánh đồng, Trục INOX
34 - 34 220 0.5HP 40 40 677,9812 MKP80-1
Bơm bánh răng, cánh đồng, Trục INOX
34 - 34 220 1.0HP 70 50 1,188,5333 YH126
Bơm bánh răng, cánh đồng, Trục INOX
34 - 34 220 1/6HP 30 36 816,7492 MQS136B AUTO     Bơm bánh răng tăng áp, cánh đồng, Trục INOX 34 - 34 220 1/6HP 32 40 1,135,2543 MCP158
 Bơm đĩa, cánh đồng, Trục INOX
34 - 34 220 1.0HP 36 100 1,474,9064 MCP 25/160B
Bơm đĩa, cánh đồng, Trục INOX
49 - 34 220 1.5HP  36 220 2,209,8595 MCP 25/160A
Bơm đĩa, cánh đồng, Trục INOX
49 - 34 220 2.0HP  38 250 2,438,5116 2MCP 25/160B
Bơm đĩa, cánh đồng, 2 tầng cánh, Trục INOX
42 - 34 220 2.0HP  64 180 2,841,6517 2MCP 25/160A
Bơm đĩa, cánh đồng, 2 tầng cánh, Trục INOX
49 - 34 220 3.0HP  66 200 4,334,7368 MJSW/ 1C-E
Bơm đầu JET, cánh đồng, Trục INOX
34 - 34 220 1/2HP  35 60 1,128,9609 MJSW/10M
Bơm đầu JET, cánh đồng, Trục INOX
34 - 34 220 1.0HP  46 90 1,441,44010 MJSW/3CL
Bơm đầu JET, cánh đồng, Trục INOX
42 - 34 220 1.5HP  42 180 2,403,52011 MJSW/3BL
Bơm đầu JET, cánh đồng, Trục INOX
42 - 34 220 2.0HP  51 180 2,753,15712 MHF/5B
Bơm lưu lượng lớn, cánh đồng, Trục INOX
60 - 60 220 1.0HP  13.7 600 1,585,58413 MHF/5BM
Bơm lưu lượng lớn, cánh đồng, Trục INOX
60 - 60 220 1.5HP  20.2 600 2,261,52214 MHF/5AM
Bơm lưu lượng lớn, cánh đồng, Trục INOX
60 - 60 220 2.0HP  22.5 600 2,497,50715 MHF/6B
Bơm lưu lượng lớn, cánh đồng, Trục INOX
90 - 90 220 2.0HP  14.7 1200 2,792,48816 MHF/6A
Bơm lưu lượng lớn, cánh đồng, Trục INOX
90 - 90 220 3.0HP  18.5 1300 3,726,59517 MHF/6BR
Bơm lưu lượng lớn, cánh đồng, Trục INOX
114-114 220 2.0HP  14.7 1200 2,954,33818 MHF/6AR
Bơm lưu lượng lớn, cánh đồng, Trục INOX
114-114 220 3.0HP  18.5 1300 3,875,34319 MFM 32/160C
Bơm áp lực lớn, cánh đồng, Trục INOX 
60 - 42 220 2.0HP  27 400 3,490,61020 MFM 32/160B
Bơm áp lực lớn, cánh đồng, Trục INOX  
60 - 42 220 3.0HP  35.7 500 4,503,37821 MFM 32/160A
Bơm áp lực lớn, cánh đồng, Trục INOX
60 - 42 220 4.0HP  38 500 4,719,91722 MF 32/160C
Bơm áp lực lớn, cánh đồng, Trục INOX
60 - 42 380 2.0HP  27 400 3,284,40023 MF 32/160B
Bơm áp lực lớn, cánh đồng, Trục INOX
60 - 42 380 3.0HP  35.7 500 4,309,18324 MF 32/160A
Bơm áp lực lớn, cánh đồng, Trục INOX
60 - 42 380 4.0HP  38 500 4,670,534

Ghi chú:1. Xuất xứ : LUCKY PRO - CHINA

2. Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT

3 . Bảo hành : 12 tháng